top of page

Algemene voorwaarden & privacy verklaring

Medisch Pedicure Molenakker, gevestigd aan Geelgorshof 11
6005JL Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.medischpedicuremolenakker.nl

Geelgorshof 11
6005JL Weert
+31 (0)6 19785524
Lotte Tijsse Klasen is de functionaris hegevensbescherming van Medisch Pedicure Molenakker zij is te bereiken via info@medischpedicuremolenakker.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Medisch Pedicure Molenakker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Medisch Pedicure Molenakker verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Medisch Pedicure Molenakker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Medisch Pedicure Molenakker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-12 maanden

Daarnaast verlenen wij ons het recht om een klant die langer dan 6 maanden geen afspraken heeft gemaakt uit ons cliëntenbestand te verwijderen. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Medisch Pedicure Molenakker verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Medisch Pedicure Molenakker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Medisch Pedicure Molenakker gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Medisch Pedicure Molenakker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@medischpedicuremolenakker.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u deze aanpassingen door te geven wanneer u fysiek bij ons in de salon bent voor een afspraak. Dit zodat wij kunnen garaderen en controleren dat u ook de gerechtigde bent deze wijziging door te voeren. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Medisch Pedicure Molenakker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@medischpedicuremolenakker.nl

bottom of page